Meten is Weten en Gokken is Dokken!


Voor het slagen van een gemechaniseerd opslag- en orderpicksyteem is juiste informatie van cruciaal belang. Meet- en weegcomputers verkleinen de kans op foutieve gegevensinvoer en maken de optimale benutting van de opslagruimte alsmede een zo efficiënt mogelijke handling mogelijk.

Bij verzending van pakketten speelt het vrachtkosteneffect een steeds dominantere rol.

 

Iedereen kent wel het probleem van aktieverpakkingen die te groot zijn voor de gereserveerde schappen, artikelen die op meerdere locaties in het magazijn moeten worden opgeslagen, verzendverpakkingen die te klein zijn voor de verzamelde order, meningsverschillen over de doorberekende vrachtkosten etc. etc.

  

Meet en weegcomputers zijn al een  tiental jaren op de markt; het aantal gebruikers neemt steeds meer toe omdat er steeds meer geautomatiseerde en gemechaniseerde magazijnen en distributiecentra komen. 

 

Voor verzendverpakkingen bij Courier, Express en Parcel services (CEP markt) wordt bovendien het volumegewicht steeds belangrijker omdat de tariefstelling hierop bepaald wordt.

Denk alleen maar aan de toenemende internetbestellingen.

 

Verder spelen bij een optimale belading van vrachtwagens de palletafmetingen en het bijbehorende gewicht een steeds belangrijkere rol.

Wij maken onderscheid tussen individuele productafmetingen en afmetingen van verzendverpakkingen. 

 

Individuele productafmetingen worden vaak bepaald bij goederenontvangst en de gegevens worden doorgesluisd naar het ERP- of WMS systeem.  

 

Als zodanig kunnen dan de artikelstamgegevens gebruikt worden voor het berekenen van het opslag- en verzendvolume (welke verzenddoos, hoeveel artikelen in een miniload-drager etc.) De computers bepalen met infraroodtechnolgie de grootste maten van het artikel. Softwarematig kan rekening gehouden worden met nestbaarheids- of compressiefactor

Voor het bepalen van het verzendvolume zijn er al meetapparaten, die op basis van sensortechnologie,  binnen enkele seconden het gewicht én volume van een pakket te meten.  De bijbehorende interfacing geeft het gegenereerde gewicht, de afmetingen en het volume van elke individuele doos door aan het specifieke automatiseringsprogramma van de klant. Die gegevens zijn nuttig voor een snel en foutloos afhandelingproces of voor een probleemloze verzending.  Tegenwoordig hoeft  de software van de klant niet specifiek te worden aangepast, maar kunnen de resultaten direct in de daartoe bestemde velden worden “weggeschreven”.

 

 

Expertartikel door Peter Leerintveld